Kabotaj nedir? Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ne vakit ilan edildi? Kabotaj Bayramı’nın ehemmiyeti nedir?

“1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” her yıl yurt çapında çeşitli etkinliklerle kutlanıyıor. Türk denizciliği için epeyce kıymetli olan Kabotaj Bayramı, ulusal bayramlar ortasında yer alıyor.

KABOTAJ NEDİR?

Kabotaj, hükümran bir devletin kıyıları ve karasuları ile göl ve akarsularında yürüttüğü tüm denizcilik faaliyetlerinin kendi inhisarında icra edilmesi demektir.

KABOTAJ BAYRAMI NE VAKİT İLAN EDİLDİ?

19 Nisan 1926 tarihinde çıkarılan 815 sayılı yasaya nazaran Türkiye limanları ortasında yalnızca Türk teknelerinin hizmet görmesi mecburiliği getirildi. Yasa tıpkı yıl 1 Temmuz’da yürürlüğe girdi. Bu tarih 1935 yılından itibaren Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. 2007 tarihinde kabotaj sözüne denizcilik sözü de eklenerek bayramın ismi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı oldu.

KABOTAJ BAYRAMI’NIN DEĞERİ NEDİR?

Osmanlı İmparatorluğu periyodunda imparatorluğun kabotaj hakkı yoktu. Zira Batılı ülkelere verilmiş olan kapitülasyon hakları sebebiyle Osmanlı İmparatorluğu kıyılarında çoklukla yabancı bandıralı tekneler hizmet görürlerdi. Fakat 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması uyarınca kapitülasyonlar kaldırıldı.

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, gazetmizde yayımlanan yazısında Kabotaj Bayramı’nın kıymetini şöyle anlatıyor; Kabotaj hakkı kapitülasyonlara Mustafa Kemal’in en okkalı tokadıdır. Atatürk, denizciliğin özgürlük, bağımsızlık, endüstrileşme ve zenginleşmenin anahtarı olduğunu en yeterli görebilen eşsiz bir Türk devlet adamıydı. 11 Nisan 1926 günü kabul olunan ve 1 Temmuz 1926 günü yürürlüğe giren 815 sayılı Kabotaj kanunu ile yabancıların Türk denizciliği üzerindeki tahakkümü bıçak üzere kesildi ve böylelikle asırlarca denizden uzaklaştırılan Türk halkı kabotaj kanunu ile denizlerine geri dönebilmenin kapısını araladı.

Atatürk, Lozan zaferinin bu en kıymetli muvaffakiyetini 1 Temmuz 1926 tarihini birebir vakitte Denizcilik ve Kabotaj Bayramı yaparak taçlandırdı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.