Ulaştırma alanında aslan hissesi demir yolunda

Ulaştırma alanındaki kamu yatırımlarında gelecek 3 yılda Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir- Osmaneli, Halkalı-Kapıkule demir yolu projeleri ile ikinci çizgi imallerine öncelik sağlanacak.

AA muhabirinin 2023-2025 Periyodu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nden yaptığı derlemeye nazaran, sektörel olarak gelecek 3 yılda, kamu yatırım tahsislerinde kamu-özel iş birliği (KÖİ) modeliyle yürütülenler dahil, 11. Kalkınma Planı’nın öncelikli imalat sanayi bölümlerine ve bu bölümlere yönelik beşeri ve fiziki altyapıyı güçlendirecek AR-GE, dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik, güç ve eğitim üzere yatay alanlar ile tarım, turizm ve savunma sanayi alanlarına öncelik verilecek.

Kamu yatırım teklifleri, bölgeler ortası gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlayacak formda hazırlanacak, bu maksatla yatırımların mekansal dağılımında, geçmiş yıllardaki yatırım tahsisleri ve gelecek periyoda ait bölgesel siyasetler dikkate alınacak.

Ege, Doğu Marmara, Batı Anadolu üzere “Düzey-2” bölgeler için hazırlanan planlar, bölgedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hazırlayacakları yatırım projelerinin planlanmasında temel alınacak. GAP, DAP, DOKAP ve KOP bölge kalkınma yönetimlerinin sorumluluk alanındaki vilayetler için hazırlanmış aksiyon planları kapsamındaki yatırımlara öncelik verilecek.

HAT KAPASİTELERİ VE VERİMLİLİĞİ ARTIRILACAK

Ulaştırma alanında demir yolu yatırımları önceliklendirilecek. Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir- Osmaneli, Halkalı-Kapıkule projeleri ile ikinci çizgi üretimlerine, sinyalizasyon ve elektrifikasyon yatırımları öncelikli olarak yapılacak.

Öte yandan, değerli yük merkezlerine iltisak çizgisi imali, çizgi kapasitesi ve verimliliğini artıracak projeler ile raylı sistem araçlarının yerli üretimine öncelik verilecek.

DENİZCİLİKTE ÖNCELİK LİMANLARIN TAMAMLANMASI

Filyos Limanı, Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı ve Çandarlı Limanı’nın tamamlanmasına birinci derecede öncelik sağlanacak.

Elverişli pozisyonlarda Ro-Ro limanlarının üretimine yönelik yatırımlara ehemmiyet verilecek, hem özel hem de kamu limanlarındaki süreçleri, maliyetleri ve bürokratik süreçleri minimum seviyeye indirmeye yönelik yatırımlar ve projeler öncelikle pahalandırılacak.

TOPLU TAŞIMADA RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI İÇİN YOLCU SAYISI ŞARTI

Trafik akış darboğazlarının giderilmesini, varlık idare sisteminin geliştirilmesini ve trafik akışının muhtaçlık duyulan hizmet düzeyinde sürdürülmesini sağlayacak yatırımlar ile kara yollarında trafik güvenliği yatırımlarına öncelik verilecek.

Ayrıca, ortalama günlük ağır taşıt trafiği 1000 aracın üzerinde olan güzergahlarda bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) projeleri öncelikle hayata geçirilecek.

Toplu taşımada trafik yoğunluğu ve seyahat talebindeki gelişmeler dikkate alınarak öncelikle otobüs, metrobüs ve gibisi sistemler yapılacak. Bunların yetersiz kaldığı güzergahlarda raylı sistem alternatifleri pahalandırılacak. Ayrıyeten raylı sistemlerin, işletmeye açılması beklenen yıl için doruk saat-tek istikamet seyahat talebinin tramvay sistemleri için minimum 7 bin yolcu/saat, hafif raylı sistemler için minimum 10 bin yolcu/saat, metro sistemleri için ise taban 15 bin yolcu/saat seviyesinde gerçekleşeceği öngörülen koridorlarda planlanması kaidesi aranacak.

Otoyol yatırımlarında tamamlanma evresindeki otoyol ve irtibat yolu projeleri ile mevcut otoyol sisteminin korunmasını ve faal kullanımını sağlayacak, üstyapı düzgünleştirme, trafik güvenliği, köprü ve viyadüklerin tamirine yönelik projelere değer ve öncelik sağlanacak.

LOJİSTİK MERKEZLERİN STANDARTLARI YÜKSELTİLECEK

Çukurova, Batı Karadeniz ve Marmara bölgeleri başta olmak üzere mevcut ve imali devam eden lojistik merkezlerin standartları yükseltilecek, yeni yapılacak yük ve lojistik merkezleri yük talebinin yüksek olduğu demir yolu koridorlarında planlanacak.

Türkiye’nin lojistikte bölgesel açıdan daha faal olması tarafında, lojistik maliyetleriyle süreç müddet ve süreçlerinin azaltılmasını sağlayacak, ulaştırma cinslerinin bütünleşmiş bir formda işletilmesini temin edecek, kombine nakliyecilik uygulamalarını geliştirecek, ulaştırma planlamasında kalite ve güvenliği artıracak projeler ile Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı sonuçları dikkate alınarak lojistik merkezlerin ve üslerin üretimine öncelik verilecek.

Bilişim altyapıları için kamu kaynakları öncelikle birden fazla kesimi ilgilendiren, ulusal ölçekte planlanan ve merkezi niteliğe sahip, kamu kuramlarının münferit bilişim altyapılarını merkezi olarak ikame etmeyi amaçlayan bilgi ve bağlantı teknolojileri projelerine aktarılacak.

KAYNAK: AA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.